Subvencions directes a comunitats de regants usuàries del transvasament Tajo-Segura

Objecte: concessió directa d'una subvenció de caràcter excepcional per al subministrament d'aigua provinent de dessaladora per a reg de cultius
Persones beneficiàries : comunitats de regants usuàries del transvasament Tajo-Segura de la província d'Alacant
Cobertura : 0,1 €/m3 de l'aigua procedent per dessaladora satisfet entre l'1 de gener i el 15 de novembre de 2023
Límit de sol·licitud (conformitat): 02/10/2023

Enlaces de interés