Ajuts per al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables

Objecte: suport a instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o d'energies residuals en règim de comunitats d'energies renovables. Els projectes i les instal·lacions han de ser noves i sense ús previ i iniciats amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud
Persones beneficiàries : qualsevol comunitat d'energies renovables o comunitat energètica (ajuntaments, associacions veïnals, cooperatives elèctriques, cooperatives agràries, comunitats de regants, comunitats de béns i comunitats de propietaris)
Cobertura : 45% (caràcter general), 10% (empreses mitjanes) o 65% (empreses petites, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre) fins a un màxim de 200.000 €
Període de sol·licitud: 08/06/2023 a 25/07/2023
Límit de justificació : 28.04.2024