Subvencions per a accions formatives amb compromisos de contractació

Objecte: concessió directa de subvencions del programa Formació a mida de les empreses per a accions formatives adreçades a persones treballadores en situació de desocupació que incloguin compromisos de contractació
Persones beneficiàries: entitats de formació públiques o privades, empreses o associacions empresarials
Cobertura: nombre d'hores x nombre de persones participants x import del mòdul específic corresponent
Límit de sol·licitud: 01/11/2023 o esgotament pressupostari

Enlaces de interés