PLA ESPECIAL DE LES CALES I EL FERRIS

PLAN ESPECIAL "LAS CALAS" Y "LO FERRIS"
ACTUACIONS PRÈVIES. Període; 20 dies de publicació a la web en compliment article 51 del TRLOTUP

Àmbit "Les Cales"

Memòria Tècnica "Les Cales"

Àmbit "Lo Ferris"

Memòria Tècnica "Lo Ferris"