ORDENANÇA DE PREUS PUBLICOS EN ESPORTS I PROCEDIMENTS D'EXEMPCIONS (BOP: 18/05/2017)

26.10.2022