ORGANITZACIÓ FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (BOP: 20/12/2011)

02.11.2022