Ordenança de Convivència en Espais Públics

15.03.2021

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la nova Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana en Espais Públics per a la ciutat de Torrevella.