Anunci Publicació de Bases per a un Procés Selectiu de Tècnic Superior de Prevenció Riscos Laborals.

27.11.2021
Anuncio Publicación Bases Proceso Selectivo

Es publiquen les bases per a un procés selectiu de tècnic superior de prevenció riscos laborals.

En concret 1 Plaça en Propietat de Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals (OEP 2018).

Les sol·licituds es podran presentar en el termini de 20 dies hàbils , comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

Pendent dobertura el Termini de presentació dInstàncies

Feu clic aquí per veure detalls.