Torrevella s'exposa com a model d'èxit al Congrés Nacional de Salut Ambiental per la seva tasca per garantir la qualitat de l'aigua

El sistema de gestió del risc sanitari de l'aigua sota l'Standard de la norma ISO 22000, està integrat amb la resta dels sistemes implantats a AGAMED, aportant un enorme valor afegit en forma de garantia sanitària de l'aigua per a Torrevella
18.05.2022
Agamed
Agamed ha treballat des dels inicis per controlar i garantir la qualitat de l'aigua a tota la ciutadania i visitants de Torrevieja. Així, cada any porta a terme més de 1.200 assaigs al laboratori i 10.900 mesuraments in situ i revisa més de 20.000 paràmetres anuals a les mostres que es recullen de dipòsits i punts estratègics de la xarxa de distribució.

Així, per certificar aquesta tasca, l'empresa mixta participada per l'Ajuntament de Torrevieja i Hidraqua compta des de l'any 2014 amb la certificació ISO 22000, i és de les primeres empreses gestores del cicle integral de l'aigua a obtenir-la.

Aquesta certificació especifica els requisits que ha destablir el sistema de gestió duna organització per demostrar la seva capacitat de control dels perills relacionats amb la innocuïtat dels aliments. Ja que l'aigua és considerada com a tal i de fet, l'aigua de l'aixeta ha esdevingut un dels aliments més controlats i vigilats del món.

Es tracta doncs d'una norma amb un marcat caràcter alimentari, que la converteix en una eina orientada a l'assegurament de la qualitat de l'aigua mitjançant l'avaluació i la gestió global del risc al llarg de totes les etapes de la cadena de l'abastament, des de la captació fins al consumidor final.

Els anys que treballa en aquesta certificació, li han permès convertir-se en referent a nivell nacional en els estàndards de qualitat i protocols que exigeix la norma. Per això ha resultat, el pla sanitari de l'abastament de Torrevieja és un dels exemples d'èxit mostrats durant XVI Congrés Espanyol i VI Congrés Iberoamericà de Salut Ambiental que s'està celebrant aquesta setmana a Madrid.

El sistema de gestió del risc sanitari de l'aigua sota l'Standard de la norma ISO 22000 està integrat amb la resta dels sistemes implantats a l'empresa, aportant un enorme valor afegit en forma de garantia sanitària de l'aigua per a Torrevella. Així, aquesta certificació és fruit de la Política de Gestió Integrada d´Agamed basada en un alt compromís amb la Responsabilitat Social Corporativa.