L'Ajuntament inicia un pla d'actuació d'emergència i control per eradicar els mosquits a tot el terme municipal de Torrevella

La regidora de Sanitat i Salut Pública, Diana Box, informa que aquest nou contracte complementarà el vigent, tramitat per l'anterior equip de Govern l'any 2017, i que és totalment insuficient en casos com els ocorreguts fa tot just unes setmanes
02.11.2022
plagas
El nou servei que ja ha començat a treballar compta amb unes millores considerables com són: un canó Stream, un canó Tifoness, dos equips de larvicides i un equip exclusiu destinat a parcs i jardins Diana Box anuncia que també s'ha contractat un pla de control mensual de plagues que permetrà tenir monitoritzada la població de mosquits a fi que es controlin tots els focus a nivell larvari, evitant que es produeixin eclosions massives de mosquits adults

La regidora de Sanitat i Salut Pública, Diana Box Alonso, informa que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torrevieja va adjudicar el passat, 31 d'octubre, el contracte d'emergència per a les actuacions complementàries al contracte actual de desinsectació, desratització i desparasitació que manté el consistori torrevellenc.

Diana Box indica que aquest reforç del contracte vigent s'ha realitzat pel tràmit d'Emergència, ja que el control establert per als mosquits s'ha demostrat totalment insuficient per mantenir en nivells de risc baix per als ciutadans, tal com s'ha demostrat cada vegada que han passat unes circumstàncies ambientals concretes.

Aquest contracte, explica l'edil de Sanitat i Salut Pública, que complementa el vigent, va ser tramitat per l'anterior equip de Govern l'any 2017, i va ser subscrit el 23 de setembre de 2020 per un import insuficient de 57.526 euros a l'any. Durant l'execució del mateix s'ha posat de manifest la seva total carència en el control de les plagues a tot el terme municipal de Torrevella. Per això, els serveis tècnics municipals han realitzat una avaluació del mateix a fi de valorar la possibilitat de la seva modificació.

El resultat d‟aquest estudi ha conclòs que és necessari i urgent procedir al‟increment dels serveis, aproximadament en un 73% del seu import actual, fins arribar a una xifra total de 100.000 euros.

Atesa la circumstància que aquesta ampliació no resulta possible legalment, l'Ajuntament de Torrevella tramita en aquests moments la resolució del contracte actual amb la conformitat del contractista, i és per això que la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el reforç del mateix per Emergència fins que s'adjudiqui un de nou amb tots els serveis necessaris per efectuar un control efectiu de les plagues al terme municipal del nostre municipi.

El reforç dels serveis actuals està compost de dues parts; un pla dactuació demergència i un pla de control. El Pla dactuació demergència sactivarà sempre que es produeixin precipitacions acumulades superiors a 20 l/m2 segons criteri tècnic. Aquest límit sestableix com a criteri a partir del qual es produeix embassaments que són el lloc idoni on es produeixen les eclosions biològiques de mosquits. Per això, cada vegada que es produeixin les circumstàncies ambientals propícies per a l'explosió d'aquesta bomba biològica s'activarà el pla esmentat, el valor del qual ascendeix a 43.404€, per impedir la progressió de la població de mosquits com a conseqüència de condicions ambientals favorables per a això.

Aquest nou servei que ja ha començat compta amb unes millores considerables com són:

  • Un canó Stream.
  • Un canó Tifoness.
  • Dos equips de larvicides.
  • Un equip exclusiu destinat a parcs i jardins.

Les actuacions es fan durant el matí i la tarda i s'ampliaran en funció de les necessitats que es tinguin.

D'altra banda, Diana Box informa que s'ha contractat un pla de control mensual de plagues que permetrà tenir monitoritzada la població de mosquits a fi que es controlin tots els focus a nivell larvari, evitant que es produeixin eclosions massives de mosquits adults. valor puja a 15.573 €.

Aquest contracte d‟emergència es mantindrà fins que sigui resolt el contracte actual i adjudicat un de nou que ja incorpori la totalitat de mecanismes, mitjans i disseny necessaris per controlar totes les plagues del municipi. En aquests moments, el contractista ja ha prestat la seva conformitat a la resolució de contracte, per la qual cosa queda pendent la liquidació econòmica, estant al seu torn en tramitació del nou contracte pel tràmit d'urgència, a fi de poder assolir la seva adjudicació durant els propers mesos.

Finalment, l'edil de Sanitat i Salut Pública demana disculpes a tota la ciutadania pels problemes que estan causant aquesta proliferació de mosquits i espera que els propers dies es noti una considerable millora i es pugui eradicar completament aquesta plaga.