Ajuts mobilitat sostenible 2022

02.12.2022
Noticia Movilidad Sostenible
Subvencions a fons perdut amb un màxim global del projecte de 400.000 €.

Ajuts en matèria de mobilitat sostenible. Dirigit a   empreses i entitats de naturalesa pública o privada, depenent del que s'estableix per a cada actuació que requereixi suport. L'objectiu d'aquest programa és reduir el consum d'energia al sector del transport mitjançant el foment de l'ús de mitjans de transport no motoritzats i l'impuls de noves tecnologies que permetin diversificar aquest consum cap a la utilització de combustibles alternatius, disminuint així l'impacte ambiental del transport a la Comunitat Valenciana.

Actuacions susceptibles de suport
 • Actuació T21B – Projectes de foment de la mobilitat urbana sostenible.
 • Actuació T21C - Promoció de transport urbà amb bicicleta.
 • Actuació T21E – Projectes de logística urbana sostenible.
 • Actuació T24B - Sistemes intel·ligents de transport públic urbà.
 • Actuació T27A - Adquisició de vehicles elèctrics o propulsats per combustibles alternatius.
 • Actuació T29A - Estacions de recàrrega d´hidrogen.
Ajuda :

Subvenció a fons perdut, amb els límits i les característiques establerts en cadascuna de les actuacions:

 • Actuació T21B: Lajuda màxima global del projecte serà de 400.000 euros.
 • Actuació T21C:
  • Per a projectes Tipus 1: Lajuda màxima global del projecte serà de 150.000 euros.
  • Per a projectes Tipus 2: Sestableix un màxim de 400.000 € per projecte.
  • Per a projectes Tipus 3: Sestableix un màxim de 75.000 € per projecte.
 • Actuació T21E: L'ajuda màxima global del projecte serà de 100.000 euros.
 • Actuació T24B: L'ajut màxim global del projecte serà de 100.000 euros, i els ajuts dins aquesta actuació estaran limitats a 300.000 euros per entitat beneficiària.
 • Actuació T27A: L'ajut màxim global del projecte serà de 260.000 euros i els ajuts dins aquesta actuació estaran limitats a 520.000 euros per entitat beneficiària.
 • Actuació T29A: L'ajut màxim global del projecte serà de 200.000 euros i els ajuts dins aquesta actuació per entitat beneficiària estaran limitats a 400.000 euros.

El termini de presentació serà des del 2 de desembre del 2022 fins al 28 de febrer del 2023 .

El termini de justificació fins al 30 dabril de 2024.

Per a més informació consulteu el següent enllaç .