La regidoria de Protecció Animal ampliarà el contracte de prestació de serveis veterinaris per a l'alberg municipal

En concret, a l'apartat d'esterilització de gats i fures, es passarà de 350 unitats d'esterilitzacions a 1.187, incrementant-ne el nombre en 837 unitats, fet que suposa un increment de 54.000 euros.
24.01.2023
gatos
Aquesta modificació del contracte té per objecte controlar les colònies felines i alhora evitar els danys col·laterals que puguin estar generant en la biodiversitat natural i urbana, principalment causada per les colònies existents a la perifèria i dins del Parc Natural de les llacunes de La Mata i Torrevella i al Paratge Natural Municipal "Molino de l'Aigua"

La Regidoria Protecció Animal de l'Ajuntament de Torrevella modificarà/ampliarà el contracte de prestació dels Serveis Veterinaris per a l'Alberg Municipal. En concret, a l'apartat d'esterilització de gats i fures, es passarà de 350 unitats d'esterilitzacions a 1.187, incrementant-ne el nombre en 837 unitats, fet que suposa un increment de 54.000 euros.

A la ciutat de Torrevella es tenen registrades almenys les colònies urbanes següents de gats sense amo, amb un total de 2.552 exemplars, dels quals 1.117 romanen sense castrar (43,77 %). Des de l'anterior campanya de castracions realitzada a finals de l'any 2021, s'ha experimentat un increment d'exemplars superior a 300, majoritàriament exemplars de gats abandonats i nadons. Gats que, segons manifesten les associacions i ongs, corresponen a nous naixements en els seus dos terços, conseqüència dels naixements després de les èpoques de zel, així com nous gats abandonats a l'entorn urbà, que suposen un terç restant de l'increment de gats que integren el carrer.

Cal destacar que l'atenció i, sobretot, el control demogràfic d'aquestes colònies és convenient i necessari tant per a una bona convivència amb els veïns, com per minimitzar la incidència de les colònies de gats sobre la fauna silvestre en determinades zones (predació sobre aus, rèptils i altres grups faunístics), i fins i tot per al propi benestar d'aquestes colònies felines i la correcta salubritat pública.

Així mateix, en el contracte de serveis veterinaris es preveu la castració de 350 exemplars de gats o fures (mascles o femelles), que majoritàriament s'utilitzen per a castració i adopció dels gats existents en aquestes instal·lacions. Si bé, en la darrera campanya d'esterilització de colònies felines se'n van castrar 173 exemplars, fet que suposa una quantitat ínfima per controlar la quantitat de gats sense castrar existents a les colònies felines del nostre municipi, així com l'increment experimentat des de l'anterior campanya de castracions subvencionades per la Diputació Provincial d'Alacant. Tot això per tal d'aconseguir un cert control demogràfic, i és necessària la seva realització.

Com a conseqüència dels exposats anteriorment, la Regidoria de Protecció Animal de l'Ajuntament de Torrevella ha proposat una modificació/ampliació del contracte a fi de controlar les colònies felines i alhora evitar els danys col·laterals que puguin estar generant en la biodiversitat natural i urbana, principalment causada per les colònies felines existents a la perifèria i dins del Parc Natural de les llacunes de La Mata i Torrevella i al Paratge Natural Municipal "Molí de l'Aigua".