Període Pagament Voluntari de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i altres Tributs Municipals

13.03.2023
Banner_Gestanet_IVTM
El 6 de març passat es va obrir el termini per a Període Pagament Voluntari de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i altres Tributs Municipals.

Què és el període voluntari?

El període voluntari és el temps establert per la normativa per al pagament dels impostos i les taxes que es posen al cobrament. Un cop finalitzat aquest termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. En aquest primer període de pagament es posen al cobrament l'impost sobre vehicles, les taxes de guals i de recollida de residus i altres ingressos públics. Aquest període de pagament afecta tots els ajuntaments de la Província d'Alacant, excepte Alcoi, Alacant, Santa Pola i Xàbia .

La data de càrrec de domiciliacions és el 3 de maig. El termini per domiciliar el pagament dels vostres rebuts finalitza el 26 d'abril.

Més informació a la web de SUMA