Divendres, 31 de març, s'inaugura al Centre Cultural Verge del Carme l'exposició d'alumnat adscrit al departament d'Arts Plàstiques de l'IES Mediterrani

28.03.2023
cartel

Com és habitual cada curs, el proper divendres, 31 de març, s'inaugura al Centre Cultural Verge del Carme, a les 19:00 hores, l'Exposició de l'alumnat adscrit al Departament d'Arts Plàstiques de l'IES Mediterrani “Artistes en procés” . Tot i que la quantitat més gran de l'obra presentada correspon a alumnat de Batxillerat d'Arts, també s'exposen treballs d'altres nivells i assignatures.

L'exposició té com a objectiu principal mostrar la diversitat de llenguatges dels quals se serveixen Art i Disseny per comunicar, expressar i representar; però, a més, destaca no només el treball i la mirada crítica d'alumnes sinó també, i molt important, l'esforç del professorat per aconseguir que any rere any aquesta mostra se superi en qualitat i varietat, optimitzant el temps i els recursos.

L'exposició es converteix, així, en un laboratori on estudiants i professorat interactuen per experimentar la teoria a la pràctica. Aquest any s´han implementat noves assignatures al Batxillerat d´Arts. Com a conseqüència d'això, s'incorporen nous llenguatges a l'exposició que, aprofitant les connexions entre les assignatures relacionades amb el gràfic, el plàstic i el visual amb assignatures com a Arts Escèniques -i en relació amb el projecte d'Arts Vivas que s'està portant a cap a l'IES Mediterrani- posaran en valor la rellevància de la PRESÈNCIA I ACCIÓ HUMANA A L'AQUÍ I L'ARA que compromet el llenguatge de la performance. El fil conductor dels “Artistes en procés” aquest curs és “El cos”. Materials, llenguatges i agència (filosofia) s'hibriden dins de les aules en una sinergia capaç de procurar la mirada cap a allò sense la qual cosa l'ésser humà no serà el que vulgui que sigui. “Com mostra, valgui un botó”.