Obert el Programa ACREDITA: Convocatòria permanent d'acreditació oficial de competències professionals

La Conselleria dEducació, Universitats i Ocupació ha posat en marxa el programa ACREDITA, un procediment davaluació i acreditació de competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació. Les persones candidates poden obtenir –prèvia avaluació– una acreditació oficial amb validesa a tot el territori nacional.
30.11.2023
Programa acredita

El Programa Acredita consisteix en un procediment pel qual la persona candidata adquireix una acreditació oficial de les seues competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació, prèvia avaluació de les mateixes.

  • Si vas abandonar els teus estudis per incorporar-te al món laboral i has après la teva professió al teu lloc de treball.
  • Si heu realitzat activitats no remunerades que us han permès adquirir competències del món laboral o us heu format per vies no formals.

Pots presentar-te a la convocatòria dacreditació de competències professionals relacionada amb la teva activitat.

Per obtenir més informació sobre el Procediment d'Avaluació i Acreditació de Competències (PEAC) podeu adreçar-vos al següent enllaç: https://ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales/inscripcio-al-procediment

A l'apartat Inscripció al procediment trobareu els requisits, així com el full d'inscripció en aquest procediment.

Si voleu accedir directament al formulari de sol·licitud , podeu adreçar-vos al següent enllaç: https://sforms.gva.es/sformssistemaexplotacion/servletObtenerXMLns/ObtenerXMLorig?formulario=60450&ssl_redireccionado=true&idsesion=1667982078900

També podeu consultar més informació sobre les famílies professionals al següent enllaç: https://incual.educacion.gob.es/administracion_cualificaciones

Per a més informació podeu visitar el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21610&version=amp

En cas que tingueu algun dubte o consulta, podeu posar-vos en contacte al telèfon 960038618, en horari de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h.

El programa ACREDITA està finançat per fons europeus Next Generation a través del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR).