Ajuts Activa Startups 2023 per a Pimes de la Comunitat Valenciana

Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
01.12.2023
Ayudas Activa Startups 2023 para Pymes de la Comunidad Valenciana 111895_foto
Fins dissabte, 23 de desembre de 2023 a les 23:59

Oberta la convocatòria d'ajudes Activa Stratups 2023 Comunitat Valenciana : ajudes dirigides a impulsar la innovació oberta en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a Pimes de la Comunitat Valenciana .

OBJECTE

El programa "Activa Startups", que recolza la col·laboració entre empreses de nova generació/startups i empreses consolidades amb potencial d'innovació, té com a finalitat impulsar la innovació i el creixement d'empreses de nova generació , a través del desenvolupament d'entorns col·laboratius .

BENEFICIARIS

Les ajudes d'aquesta convocatòria van dirigides a empreses l'activitat de les quals es refereixi a qualsevol sector, amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana que tinguin la condició de PIME i que desenvolupin un projecte d'innovació oberta amb l'assessorament i el suport d'una startup.

En queden exclosos, en aplicació del que estableix l'article 3.2 de l'Ordre de Bases les empreses vinculades als sectors següents:

  • Les empreses que operin als sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) Núm. 104/2000 del Consell

  • Les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles

QUANTIA DE L'AJUDA

La intensitat de lajuda concedida serà del cent per cent de limport brut dels costos subvencionables del projecte fins a una quantia màxima de 40.000 € .

TERMINI DE SOL·LICITUD

Des del 23 de novembre de 2023 fins al 23 de desembre de 2023 a les 23:59 hores .

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació anar a CEEI