Premis VLC START-UP 2023

Fins el dilluns, 22 de gener de 2024 a les 23:59
01.12.2023
Premios VLC START-UP 2023 123529_foto

Des de la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) , amb el suport de Santander X , us animem a participar en la convocatòria de la competició VLC/STARTUP 2023 , programa d'emprenedoria innovadora que persegueix el desenvolupament d'empreses innovadores i/o de base tecnològica a l'entorn de la Universitat de València. A aquest efecte comptaran amb espais al PCUV i es facilitarà l'accés als diferents programes de suport a l'emprenedor de les entitats i organismes col·laboradors.

DIRIGIT A:

Podran ser beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases qualsevol microempresa o PIME, amb forma societària, empresaris individuals, així com altres entitats d'àmbit empresarial, que compleixi els requisits següents:

- Que es trobe legalment constituïda i amb una antiguitat màxima de quatre anys en la data límit de presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria, o en procés de constitució, i en este cas, haurà d'estar legalment constituïda en el moment d'incorporar-se al programa .

- Amb seu social a la Comunitat Valenciana.

- Que compti amb un projecte innovador i/o basat en el coneixement.

PREMIS:

Dotació econòmica:

Modalitat LLAVOR : Fins a quatre premis amb una dotació econòmica de mil euros (1.000 €) per a cadascun dels projectes empresarials que resultin seleccionats en aquesta modalitat

Modalitat LABORATORI : Una dotació econòmica de tres mil cinc-cents euros (3.500 €) i dues dotacions econòmiques de dos mil euros (2.000 €) per als projectes empresarials que resultin seleccionats en aquesta modalitat

Modalitat DESPATX : Una dotació econòmica de tres mil euros (3.000 €) per al projecte empresarial que resulti seleccionat en aquesta modalitat

Accés i infraestructura:

Modalitat LLAVOR : fins a quatre espais de treball gratuïts durant dotze mesos a les instal·lacions de coworking del PCUV. L'espai disposa de mobiliari, connexió a internet, accés a sales de reunió, orientació al desenvolupament empresarial, formació, entre d'altres

Modalitat LABORATORI : fins a tres espais de laboratori gratuït durant dotze mesos. L'espai disposa de mobiliari (bancada, preses d'aigua i desguàs), connexió a internet, accés a sales de reunió, orientació al desenvolupament empresarial, formació, entre d'altres

Modalitat DESPATX : un espai gratuït de despatx durant dotze mesos. L'espai disposa de mobiliari, connexió a internet, accés a sales de reunions, orientació al desenvolupament empresarial, formació, entre d'altres

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El certamen obre el termini de presentació de sol · licituds el 27 de novembre i estarà obert fins al proper 22 de gener de 2024 .

MÉS INFORMACIÓ