La nova llei de protecció animal obliga a la modificació del projecte de l'alberg d'animals

A causa de l'entrada en vigor de la nova Llei, circumstància imprevisible el novembre de 2023 quan va començar l'obra, i per tal de ser cauts amb el nou text normatiu, s'han de compatibilitzar els treballs d'execució amb el desenvolupament normal de l'activitat del alberg
18.04.2024
albergue
Concha Sala informa que per continuar amb la tramitació de l'expedient i la construcció de l'alberg municipal ajustant-se al contingut d'aquesta nova llei de protecció dels drets i el benestar dels animals, cal suspendre l'execució de l'obra per un període aproximat de tres mesos i reajustar el programa de treball

La regidora de Protecció Animal de l'Ajuntament de Torrevella, Concha Sala, informa que a causa de l'entrada en vigor de la nova Llei de Protecció animal, circumstància imprevisible el novembre de 2023 quan va començar l'obra, i per tal de ser prudents amb el nou text normatiu, s'han de compatibilitzar els treballs d'execució amb el desenvolupament normal de l'activitat de l'Alberg d'Animals, per la qual cosa cal establir un pla d'execució d'obra en fases.

A l'hora d'iniciar els treballs, tal com es troben contemplats al projecte ia l'adjudicació és quan es detecta la necessitat de procedir a un estudi a fons de la situació existent a l'hora del compliment de la Llei de protecció animal; necessari en línies generals el següent:

-Procedir a l'execució de determinades tanques d'obra per separar per fases d'execució l'obra principal.

-Reorganització i trasllat dins de la parcel·la de les instal·lacions actuals existents a fi de compatibilitzar-les amb l'ús actual, així com el trasllat interior dels animals que en cada moment es trobin a l'alberg.

-Execució de nova escomesa d'aigües residuals a fi de garantir l'ús normal de les instal·lacions una vegada traslladades dins de la parcel·la.

- Intervenció d'un veterinari que en cada moment gestioni les mesures necessàries per a la cura i el benestar animal.

Concha Sala assenyala que aquestes actuacions són completament necessàries per a l'execució normal de l'obra i no se'n pot prescindir, per la qual cosa és absolutament necessari executar-les, i no suposen en cap moment modificació o ampliació d'unitats incloses al projecte d'obres, sent necessari procedir a la realització d'un projecte modificat únicament amb la introducció de les actuacions a dalt indicades, cosa que suposarà una petita despesa econòmica a les arques municipals, ja que aquestes modificacions no es troben previstes.

Alhora les modificacions no es consideren substancials ja que com s'ha assenyalat no se'n modifica la naturalesa, sinó del que es tracta és de replantejar el mode d'execució de les obres derivat de l'aprovació de la nova Llei.

Finalment, Concha Sala informa que per continuar amb la tramitació de l'expedient i la construcció de l'alberg municipal ajustant-nos al contingut d'aquesta nova llei de protecció dels drets i del benestar dels animals, cal suspendre l'execució de l'obra per un període aproximat de tres mesos i reajustar el programa de feina.