Convocatòria de sessió ordinària 2021.01.28

28.01.2021
PLENO ORDINARIO 28 DE ENERO DE 2021

Convocatòria de sessió ordinària a celebrar, mitjançant videoconferència, per l'Ajuntament Ple, de conformitat amb el Decret d'aquest Ajuntament de data 26 d'octubre de 2020 de celebració de sessions telemàtiques pels òrgans col·legiats d'aquest Ajuntament, el dia 28 de gener de 2021