Sessió extraordinària i urgent de l'Ajuntament Ple 29/12/2020

29.12.2020
PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020

Sessió extraordinària i urgent celebrada per l'Ajuntament Ple, mitjançant videoconferència de conformitat amb el Decret d'aquesta Alcaldia de data 26 d'octubre de 2020 de celebració de sessions telemàtiques pels òrgans col·legiats d'aquest Ajuntament, el dia 29 de desembre de 2020