Sessió extraordinària i urgent de l'Ajuntament Ple 9/11/2020

09.11.2020
PLENO EXTRAORDINARIO y URGENTE 9 DE NOVIEMBRE DE 2020

Sessió extraordinària i urgent celebrada per lAjuntament Ple, mitjançant videoconferència de conformitat amb el Decret daquesta Alcaldia de data 26 doctubre de 2020 de celebració de sessions telemàtiques pels òrgans col·legiats daquest Ajuntament, el dia 9 de novembre de 2020.