Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple 17/12/2020

17.12.2020
PLENO ORDINARIO 17 DE DICIEMBRE DE 2020

Sessió ordinària celebrada per l'Ajuntament Ple, mitjançant videoconferència de conformitat amb el Decret d'aquesta Alcaldia de data 26 d'octubre de 2020 de celebració de sessions telemàtiques pels òrgans col·legiats d'aquest Ajuntament, el dia 17 de desembre de 2020