Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple 25/08/2022

26.08.2022
PLENO ORDINARIO DE 25 DE AGOSTO DE 2022

Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, celebrada al Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el 25 d'agost de 2022