Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple 26/11/2020

26.11.2020
PLENO ORDINARIO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

Sessió ordinària celebrada per l'Ajuntament Ple, mitjançant videoconferència de conformitat amb el Decret d'aquesta Alcaldia de data 26 d'octubre de 2020 de celebració de sessions telemàtiques pels òrgans col·legiats d'aquest Ajuntament, el dia 26 de novembre de 2020