Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple 27/04/2023

27.04.2023
PLENO ORDINARIO 27 DE ABRIL DE 2023

Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, celebrada al Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el 27 d'abril del 2023.