Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple 28/07/2022

11.08.2022
PLENO ORDINARIO 28 JULIO DE 2022

Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, celebrada al Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el 28 de juliol de 2022