Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple 29/09/2022

13.10.2022
PLENO ORDINARIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, celebrada al Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el 29 de setembre de 2022