Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple 30/03/2023

30.03.2023
PLENO ORDINARIO 30 DE MARZO DE 2023

Sessió ordinària de l'Ajuntament Ple, celebrada al Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el 30 de març de 2023.