Coordinador de benestar social

Consolidació Administrativa
Nombre de Places 1
Denominació Coordinador de Benestar Social
Grup/Subgrup A/A2
Nº de Plaça 2093
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº81 de 29 d'abril de 2024

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província

Termini d'inscripció

del 30/04/2024 al 28/05/2024 (tots dos inclosos)

  • Instàncies a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Torrevella.

Enllaç presentació d'Instàncies (punche aquí)

Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Mèrits
Qualificació Final