10 Places Agent Policia en Comissió de Serveis 2022

Número de Places 10 Places en Comissió de servei.
Classificació Agent de Policia Local
Genera Borsa d'Ocupació (S/N) SI
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-72 de data 13/04/2022 .

Termini de presentació d'instàncies

10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant

Des del 14 d'abril fins al 3 de maig

Instàncies

Enllaç Instància Electrònica (Seu Electrònica Aj. de Torrevella)

Relació provisional Relació Provisional (Veure secció d'Arxius)
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva Relació Definitiva i Constitució del Tribunal (Vegeu Secció d'Arxius)
Termini Reclamacions
Mèrits
Qualificació Final