(BET-2022). Saxofon.

Nombre de Places Borsa de Treball
Classificació Saxofon
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-164 de data 30/08/2022 .

Termini de presentació d'instàncies

10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la província d'Alacant

Des del 31 d'agost fins al 9 de setembre

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Termini Reclamacions
Exàmens Dia Hora Lloc

Exercici 1

Prova Instrumental

Exercici 2

Prova Pràctica

Qualificació Final