Borsa d'ocupació temporal tècnica d'administració general

Plaça

 • Número de Places: Borsa de Treball.
 • Classificació: tècnic d'administració general

Convocatòria

 • Bases Convocatòria
 • Termini de presentació d'instàncies
  • 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant
  • Termini d'inscripció des del 8 de març del 2023 al 17 de març del 2023
 • Instàncies
  • La sol·licitud haurà de presentar-se per mitjans telemàtics, a través del formulari establert a aquest efecte a la Seu Electrònica d'aquest Ajuntament Enllaç presentació d'Instàncies.

Admesos

 • Relació Provisional
 • Termini de Reclamacions
 • Composició del Tribunal i Llista Definitiva

Exercici Únic

 • Examen
  • Exercici
   • Dia:
   • Hora:
   • Lloc
 • Qualificació Final