1 Plaça de Biòleg - Concurs Extraordinari i Excepcional

Nombre de Places 1
Classificació Biòleg
Genera Borsa d'Ocupació (S/N) No
Accés Llei 20/21 Plaça
Concurs Disp. Ad. 6a 1043
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-199 de data 19/10/2022 .

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Mèrits
Qualificació Final