6 Places d'Auxiliar de Turisme - Concurs Extraordinari i Excepcional

Nombre de Places 6
Classificació Auxiliar de Turisme
Genera Borsa d'Ocupació (S/N) No
Accés Llei 20/21 Plaça Llei 20/21 Plaça
Concurs Disp. Ad. 6a 4169 Concurs Disp. Ad. 6a 4171
Concurs Disp. Ad. 6a 4172 Concurs Disp. Ad. 6a 4173
Concurs Disp. Ad. 6a 4174 Concurs Disp. Ad. 6a 4170
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-199 de data 19/10/2022 .

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Mèrits
Qualificació Final