3 places Professor Escola de Pintura

Nombre de Places 3
Classificació Professor de l´Escola de Pintura
Accés Llei 20/21 Plaça
Concurs Disp. Ad. 6a i 8a 1034-1035-1036
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº 211 de 07/11/2022

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de l'Estat.

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Mèrits
Qualificació Final