26 Places de Professor de l'Escola Música i Dansa

Nombre de Places 26
Classificació Professor Escola de Música i Dansa
Accés Llei 20/21 Places
Concurs Disp. Ad. 6a i 8a

2032-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2050-2051-2052-2053-2054-20

2056-2057-2058-2061-2062-2068

Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº-217de data 15/11/2022.

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de l'Estat.

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Mèrits
Qualificació Final