63 Places Peó Equip Verd

Nombre de Places 63
Classificació Peó Equip Verd
Accés Llei 20/21 Plaça
Concurs Disp. Ad. 6a i 8a 5087 - 5088 - 5089 - 5090 - 5091 - 5094 - 5097 - 5101 - 5103 - 5105 - 5106 - 5107 - 5110 - 5111 - 5114 - 5116 - 5118 - 5119 - 5120 - 5121 - 5121 - 5122 - 5123 - 5124 - 5125 - 5126 - 5127 - 5128 - 5129 - 5130 - 5134 - 5136 - 5144 - 5141 - 5142 - 5143 - 5146 - 5147 - 5151 - 5153 - 5155 - 5156 - 5157 - 5158 - 5159 - 5160 - 5163 - 5164 - 5165 - 5166 - 5167 - 5169 - 5172 - 5173 - 5174 - 5177 - 5178 5179 - 5182 - 5183 - 5184 - 5185 - 5189 - 5176
Bases Convocatòria

Publicat al BOP: Nº 210 de 04/11/2022

Termini de presentació d'instàncies

20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de l'Estat.

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Mèrits
Qualificació Final