3 Llocs de funcionaris dhabilitació nacional

Òrgan de Suport a la JGL, Director de l'Assessoria Jurídica i Interventor General Municipal
Nombre de Places
  • 1 Òrgan de Suport a la JGL
  • 1 Director de l'Assessoria Jurídica
  • 1 Interventor General Municipal
Accés Lliure Designació
Lloc Plaça
S14-JGL1 1053
S2-AJ1 1048
I-1 1002
Bases Convocatòria

Publicat al DOGV: Nº-9487 de data 12/12//2022.

Publicat al BOE: (PENDENT)

Termini de presentació d'instàncies

15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

Pendent d'Obertura Termini presentació Instàncies

Instàncies
Relació provisional
Termini Reclamacions
Composició del Tribunal i Llista definitiva
Termini Reclamacions
Mèrits
Qualificació Final