5 PLACES CONSERGE D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (OEP 2021-2022)

Plaça

 • Número de Places: 5 Places i Borsa d'Ocupació.
 • Classificació: Conserge d'Administració General
 • Accés
  • Places: 5248,5249 i 5250 (OEP 2021) 5251 i 5252 (OEP 2022)
  • Torn: Oposició
 • Reserva una quota de dues places per ser cobertes per persones amb discapacitat o diversitat funcional

Convocatòria

 • Bases Convocatòria
  • Publicat al BOP: Nº 183 de 21/09/2023
  • Publicat a BOE:
 • Termini de presentació d'instàncies
  • 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat

 • Instàncies
  • TERMINI PENDENT D'OBERTURA

Admesos

 • Relació Provisional:
 • Termini de Reclamacions:
 • Composició del Tribunal i Llista Definitiva:

Exercicis i Mèrits

 • Exàmens
  • Exercici 1
   • Dia:
   • Hora:
   • Lloc:
  • Exercici 2
   • Dia:
   • Hora:
   • Lloc:
 • Qualificació Final