Modificació del Pla de Reforma Interior del PGOU Enclavament 7 “Les Meravelles” (Instruments de planejament en tràmit)

foto

Modificació del Pla de Reforma Interior del PGOU Enclavament 7 “Les Meravelles”.

  • Fitxa síntesi.
  • Document inicial estratègic.
  • Plànols document inicial estratègic.
  • Esborrany instrument de planejament.
  • Plànols esborrany PRI.
  • Estudi integració paisatgística.

Descarregueu la documentació adjunta des de la pestanya "Fitxers"