Modificació 109 Pla General Ordenació Urbanística (Instruments de planejament en tràmit)

mod

Modificació 109 Pla General Ordenació Urbanística.

  • Informe document inicial estratègic.
  • Informe esborrany instrument de planejament.