ANUNCI APROVACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES D'AJUDES PER SUFRAGAR DESPESES D'ASSISTÈNCIA A CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZADES PER AL CURS 2021/2022

09.06.2022
BONO INFANTIL 2022

L'objecte de les presents bases és regular el procediment de concessió d'ajuts, denominats “BO INFANTIL”, destinats a col·laborar, durant el curs 2021/2022, en el pagament de les despeses d'assistència a centres d'educació infantil autoritzats en què s'imparteixi el primer cicle deducació infantil, que no tinguin caràcter gratuït.

Les despeses subvencionables només seran les corresponents al'assistència al centre . En cap cas no se subvencionaran costos derivats del servei de menjador del centre educatiu ni de conceptes com: calefacció, material didàctic, reserva de plaça, matrícula, etc.

Es concedirà per a un període màxim de 10 mesos , comprès entre l' 1 de setembre de 2021 i el 30 de juny de 2022 .