Edicte Anunci resolució concessió d'ajudes associacions empresarials del sector turístic

13.12.2021

ANUNCI DE RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D'AJUDES, PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DEL SECTOR TURÍSTIC DE TORREVELLA, PER A LA
ANUALITAT 2021