TALLER D'OCUPACIÓ "LA BELLA LOLA"

11.11.2022
Taller empleo mujeres

El projecte de TALLER D'OCUPACIÓ LA BELLA LOLA que presenta l' Ajuntament de Torrevella proposa una acció formativa que té la cultura com a eix dinamitzador de la lluita contra la discriminació i comptarà amb la impartició de dos certificats de professionalitat:

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGC0408).
Activitats administratives en relació amb el client (ADGG0208).

Aquests programes es configuren com a programes per a dones d'ocupació i formació que promoguts principalment per entitats locals tenen com a objectiu incrementar l'ocupabilitat de persones aturades o amb ocupació precària registrades als serveis públics d'ocupació com a demandants d'ocupació, amb la finalitat de facilitar-ne la inserció. laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interès social, primant-se aquells projectes de caràcter innovador tenint en compte la seva incidència en nous jaciments de ocupació.

Les accions del programa són susceptibles de ser cofinançades pel Fons Social Europeu.

La participació es formalitzarà a través de SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament de Torrevella mitjançant Instància General. Es prega als interessats llegir detingudament les bases per determinar els annexos i una altra documentació que s'hagi d'acompanyar amb la instància.

El termini de presentació de les sol·licituds per a la selecció de personal directiu i docent començarà el proper 14 fins al 18 de novembre, ambdós inclosos.