APANEE Associació de pares d'alumnes amb necessitats educatives especials

Una Associació de Pares d'Alumnes amb Necessitats Educatives especials, sense ànim de lucre, fundada a l'octubre de 1995.

Integrada des de maig de 2006 a la Federació de Discapacitats Físics de la Província d'Alacant (COCEMFE), la seva activitat va dirigida específicament a persones amb Certificat de Minusvàlids expedit per la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

Potenciar al màxim les capacitats de les persones amb necessitats educatives especials des de la prevenció i la intervenció específica.

Promoure l'adequada detecció, tractament i atenció en els aspectes pedagògics, científics i assistencials per a la rehabilitació i integració familiar, social, escolar...

Incentivar i estimular la incorporació al món laboral discapacitades en assolir ledat lega.

Mentalitzar la societat del canvi d'actituds positives per aconseguir la integració i normalització social dels discapacitats.

Apel·lar a la solidaritat social per comptar amb la col·laboració i compressió ciutadana i amb el voluntariat.

Organitzar reunions, conferències, col·loquis i qualsevol acte cultural anàlegs, encaminats a fomentar la integració i el benestar del discapacitat i de la seva família.

Diagnòstic i orientació

Atenció primerenca en les diferents modalitats :

Tractament ambulatori

Estimulació sensoriomotriu

Fisioteràpia

Logopèdia

Psicomotricitat

Suport i seguiment a nens integrats a escoles infantils públiques i privades:

Seguiment escolar i tractaments específics (fisioteràpia, teràpia ocupacional, i logopèdia) a nens en edat escolar, inserits en centres de la Conselleria d'Educació.

Servei d'assessorament i suport familiar: tramitació d'ajudes, grups de suport, intervenció familiar, escola de pares...

Formació bàsica , orientació i gestió per poder accedir al món laboral

Activitats per promoure la participació associativa.

Activitats de lleure social.

Horarios

De dilluns a divendres de 08:30 a 20:30

Más información

APANEE És una Associació de pares d'alumnes amb necessitats educatives especials.