Centre Alp

El Col·legi d'Educació Especial Alpe és un col·legi ubicat a Torrevella.

Escolaritzem alumnes que presenten diversitat funcional associada a discapacitat intel·lectual, que els fa requerir suports i atencions educatives específiques permanents al llarg de la seva escolaritat.

Els alumnes estan distribuïts en sis unitats educatives, atenent criteris cronològics i socials.

El rang és de 3 a 21 anys.

Comptem amb les etapes educatives següents:

  • Infantil al tram d'edat de 3 a 6 anys.
  • Educació Bàsica Obligatòria. Primària (de 6 a 12 anys) i Secundària (de 12 a 16 anys).
  • Transició a la Vida Adulta (TVA), de 16 a 21 anys.

La seva procedència és principalment de les poblacions de Torrevella, Oriola Costa i Guardamar, encara que comptem també amb alumnes d'altres poblacions properes.

El col·legi es troba concertat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport des de l'any 1992, ininterrompudament i compta amb els serveis de transport i menjador, que són subvencionats per aquesta Conselleria i que la titularitat dels quals és la responsable de la gestió d'aquests serveis.

Horarios

De dilluns a divendres de 09:00 a 17:00

Más información

L' Associació Alpe va ser creada el 1982, per un grup de pares de nens amb diversitat funcional de Torrevella amb la finalitat de poder comptar amb un lloc on tant els seus fills com qualsevol nen que ho necessités pogués rebre atenció d'una manera adequada.

Per això es van dirigir a l'Ajuntament, el qual immediatament li va brindar els locals de l'antiga Escola de Formació Professional, situat al carrer Apol·lo núm. 58, allà es va començar a treballar amb 7 nens i 3 professionals. Any rere any, el local es va anar condicionant a les necessitats que requerien els assistits. Malgrat tot això i els esforços de l'Ajuntament, que van ampliar els espais dedicats al col·legi, era del tot insuficient i no comptava amb les característiques necessàries per a la correcta atenció dels infants. Per això els pares començaran una nova lluita amb un objectiu més ambiciós però no menys necessari: aconseguir un terreny per a la construcció d'un Nou Centre.