Col·legi Públic Immaculada

Horarios

De 09:00 a 17:00

Más información

Als anys seixanta es promou l'adquisició de solars per construir una escola al nord-oest de la població. A principis de l'any 1962 s'envia al ministeri l'expedient per a la construcció d'un grup de quatre aules, com a Graduades de Nenes.

El primer projecte es va ampliar l'any 1966 a tres unitats de nens, dues de nenes i una de pàrvuls.

El centre va començar a funcionar a principis del curs 1967-68, encara que encara sense la denominació actual. La inauguració oficial va tenir lloc el 28 de juliol de 1968.

Al gener de 1969, l'inspector Rico Vercher proposa davant de la Junta Municipal, la constitució de l'Agrupació Escolar Mixta "Inmaculada Concepció"; formada per 5 unitats de nenes, 4 de nens i 2 de pàrvuls.

Actualment, el centre s'anomena CEIP. Immacualda Concepción, i consta d'Educació Infantil i Educació Primària dues línies cadascuna: 6 unitats d'Educació Infantil i 12 d'Educació Primària.