Ecoparc Torrevella - Punt Net

Un ecoparc és una instal·lació de recollida selectiva de residus, en què els ciutadans poden dipositar gratuïtament aquells materials que no tenen cabuda als contenidors tradicionals.

L'ecoparc està dissenyat per emmagatzemar adequadament aquells residus que, bé pel seu volum o per la seva perillositat, entorpirien la gestió municipal dels residus en cas de dipositar-los als contenidors destinats a la recollida de residus sòlids urbans. Per això compta amb: caseta per a residus especials, àrea de contenidors de gran volum i àrea coberta.

Aquests residus es porten a plantes de selecció, on se separen, recuperen i reciclen els materials que posteriorment tornem a utilitzar. Les fraccions que no són aprofitables van abocador controlat.

Punt net - Ecoparc a la teva comarca de Torrevella

Horarios

De dilluns a divendres de 08:00 a 13:00 i de 16:30 a 18:30

Dissabtes de 09:00 a 14:00

Más información

RECICLA & REDUEIX & REUTILIZA