Premis Excel·lència Acadèmica "Ciutat Torrevella" II Edició. Estudis de Grau Universitari, Estudis Superiors d'Ensenyaments Artístics i FP Grau Superior. Curs 2021/2022.

26.01.2023
II Edición Premios Excelencia Académica

Objecte

L'objecte de les Bases és convocar els premis a l'excel·lència acadèmica Ciutat de Torrevella, II Edició, dels estudiants que hagin conclòs els seus estudis conduents a un títol de grau universitari oficial, títol superior d'ensenyaments artístics oficial o títol formació professional de grau superior oficial en centres espanyols el curs 2021/2022 i reuneixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.

Finalitat

Els premis a l'excel·lència acadèmica "Ciutat de Torrevella" tenen com a finalitat distingir els/les estudiants que hagin finalitzat amb eficiència i brillantor els seus estudis de grau universitari, estudis superiors d'ensenyaments artístics o de formació professional de grau superior amb un reconeixement oficial que alhora comporti una assignació econòmica.

Quantia

Nivell d´estudis Premi
FP de Grau Superior 1.000€
Estudis de Grau Universitari 1.400€
Estudis superiors (títol superior) d'ensenyaments artístics 1.400€

* A tots els premis superiors a 300,00€ se'ls aplicaran les retencions legals vigents en el moment de la realització del pagament.

Consulta les Bases i requisits de la convocatòria a Arxius.