Anunci de resolució d'aprovació de convocatòria de subvencions, per procediment de concurrència competitiva, destinades a les associacions empresarials del sector turístic de Torrevella, per a l'anualitat 2021

26.10.2021